Dokumenty

Mediakit

Podklady společnosti TRITON IT pro využití partnery nebo v mediích.

Logo společnosti

Logo společnosti Triton IT ve formátech PNG, PS a SVG. Archiv obsahuje všechny varianty logotypu.

Naposledy změněno: 20.4.2024

Klienti

Šablony dokumentů určených pro klienty TRITON IT.

Nabídka (projekt)

Šablona nabídky pro aplikaci, webovou prezentaci nebo jiný projekt. Vyplňuje account manager a zasílá klientovi.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Nabídka (správa)

Šablona nabídky pro založení / správu náběrového kanálu. Vyplňuje account manager a zasílá klientovi.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Nabídka (kampaň)

Šablona nabídky pro kampaň. Vyplňuje account manager a zasílá klientovi.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Smlouva o spolupráci (klient)

Smlouva o spolupráci (dílo) určená pro klienty. Account manažer podepisuje tuto smlouvu s klientem před zahájením tvorby webu, aplikace či jiného jednorázového / časově ohraničeného projektu.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva určená pro klienty konzumující služby od TRITON IT na pravidelné bázi. Rámcovou smlouvu předkládá account manager v momentě zahájení spolupráce.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Akceptační protokol

Šablona akceptačního protokolu. Dokument vyplňuje account manager a překládá jej k podpisu klientům při akceptaci zakázky – softwarového díla, multimédií či dokumentů.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Dohoda o ochraně důvěrných informací (NDA)

Šablona (návrh) dohody o mlčenlivosti určená pro ochranu duševního vlastnictví našich klientů a obchodních partnerů.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Nábor

Šablony dokumentů určených pro nábor nových kolegů do TRITON IT.

Příkazní smlouva (obchodník)

Příkazní smlouvu vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh smlouvy je zasílán současně novému obchodníkovi a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Příkazní smlouva (pracovník)

Příkazní smlouvu vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh smlouvy je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh dodody je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 3.7.2024

Osobní dotazník

Vyplňuje uchazeč o práci v TRITON IT po úspěšném absolvování pohovoru. Dotazník slouží jako podklad pro vyhotovení pracovní smlouvy a výplatu mzdy.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Dodavatelé

Šablony dokumentů určených pro dodavatele TRITON IT.

Smlouva o spolupráci (dodavatel)

Smlouva o spolupráci (dílo) určená pro dodavatele. Podepisuje projektový manažer s dodavatelem díla před zahájením spolupráce.

Naposledy změněno: 3.7.2024