Dokumenty

Klienti

Šablony dokumentů určených pro klienty TRITON IT.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva určená pro klienty konzumující služby od TRITON IT. Rámcovou smlouvu předkládá account manager v momentě zahájení spolupráce.

Naposledy změněno: 11.3.2023 13:51:05
Naposledy změněno
11.3.2023 13:51:05

Akceptační protokol

Šablona akceptačního protokolu. Dokument vyplňuje account manager a překládá jej k podpisu klientům při akceptaci zakázky – softwarového díla, multimédií či dokumentů.

Naposledy změněno: 11.3.2023 13:42:03
Naposledy změněno
11.3.2023 13:42:03

Dohoda o ochraně důvěrných informací (NDA)

Šablona (návrh) dohody o mlčenlivosti určená pro ochranu duševního vlastnictví našich klientů a obchodních partnerů.

Naposledy změněno: 11.3.2023 13:52:02
Naposledy změněno
11.3.2023 13:52:02

Nábor

Šablony dokumentů určených pro nábor nových kolegů do TRITON IT.

Příkazní smlouva

Příkazní smlouvu vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh smlouvy je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 16.3.2023 16:11:53
Naposledy změněno
16.3.2023 16:11:53

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh dodody je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 11.3.2023 14:12:35
Naposledy změněno
11.3.2023 14:12:35

Osobní dotazník

Vyplňuje uchazeč o práci v TRITON IT po úspěšném absolvování pohovoru. Dotazník slouží jako podklad pro vyhotovení pracovní smlouvy a výplatu mzdy.

Naposledy změněno: 11.3.2023 13:55:55
Naposledy změněno
11.3.2023 13:55:55