Dokumenty

Mediakit

Podklady společnosti TRITON IT pro využití partnery nebo v mediích.

Logo společnosti

Logo společnosti Triton IT ve formátech PNG, PS a SVG. Archiv obsahuje všechny varianty logotypu.

Naposledy změněno: 20.4.2024

Klienti

Šablony dokumentů určených pro klienty TRITON IT.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva určená pro klienty konzumující služby od TRITON IT. Rámcovou smlouvu předkládá account manager v momentě zahájení spolupráce.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Akceptační protokol

Šablona akceptačního protokolu. Dokument vyplňuje account manager a překládá jej k podpisu klientům při akceptaci zakázky – softwarového díla, multimédií či dokumentů.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Dohoda o ochraně důvěrných informací (NDA)

Šablona (návrh) dohody o mlčenlivosti určená pro ochranu duševního vlastnictví našich klientů a obchodních partnerů.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Nábor

Šablony dokumentů určených pro nábor nových kolegů do TRITON IT.

Příkazní smlouva

Příkazní smlouvu vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh smlouvy je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 2.4.2024

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohodu o provedení práce vyplňuje pověřený pracovník účetního / mzdového oddělení na základě vyplněného osobního dotazníku. Návrh dodody je zasílán současně novému zaměstnanci a osobě zodpovědné za nábor.

Naposledy změněno: 11.3.2023

Osobní dotazník

Vyplňuje uchazeč o práci v TRITON IT po úspěšném absolvování pohovoru. Dotazník slouží jako podklad pro vyhotovení pracovní smlouvy a výplatu mzdy.

Naposledy změněno: 11.3.2023