TRITON IT je členem České asociace umělé inteligence

Vlna umělé inteligence v průběhu roku 2023 zásadním způsobem zasáhla svět IT i online marketingu a my v TRITON IT jsme se rozhodli na tento trend reagovat. V létě jsme tak vstoupili do České asociace umělé inteligence, která sdružuje společnosti z různých odvětví s jasným cílem – spojit největší profesionály ve svých oborech a vytvořit uskupení, které společně napomáhá vývoji, vzdělávání, šíření informací, zvyšování povědomí a hledání příležitostí, které umělá inteligence (AI) přináší.

nástroj Midjourney
Obr. 1: Jedním z AI nástrojů, který v TRITON IT používáme, je Midjourney

Setkání s předními odborníky na umělou inteligenci

Díky členství v asociaci máme přístup nejen k řadě velmi cenných informací a nástrojů, ale získali jsme rovněž možnost účastnit se pravidelných setkání s předními českými odborníky, kteří se podílí na vývoji a směrování umělé inteligence po celém světě. Jedním takovým setkáním byla 25. září akce s názvem MASTERMIND: Umělá inteligence a automatizace, kde jsme měli možnost seznámit se s aktuálními novinkami ze světa AI, vyměnit si zkušenosti s dalšími členy asociace a společně si zodpovědět otázky týkající se vývoje a využití umělé inteligence v praxi.

Připravovaná legislativa EU o umělé inteligenci

V rámci setkání jsme měli možnost seznámit se s připravovaným dokumentem Artificial Intelligence Act, který představuje připravovanou legislativu EU. Tento dokument nejen že definuje samotný pojem umělá inteligence, ale zároveň vymezuje oblasti užívání umělé inteligence a reguluje její přesah do oblastí, jako je právě marketing. V případě schválení tohoto návrhu dokumentu tak dojde k celkovému právnímu usazení tohoto oboru s jasně definovanými právy nebo odpovědností za škodu způsobenou umělou inteligencí.

Populární nástroje ve světě umělé inteligence

V další části příjemně stráveného večera jsme s dalšími členy asociace probrali několik aktuálně hojně využívaných nástrojů a vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti s jejich používáním. Řeč tak přišla například na Promethist AI, nástroj umělé inteligence s výraznou českou stopou, který dokáže generovat AI osobnosti s propracovaným psychologickým profilem. Podobně populárním se v poslední době stává i Stable Diffusion, jeden z konkurentů známějšího nástroje Midjourney, který dokáže na základě textového zadání vygenerovat požadovaný obrázek.

Tématem setkání ale nebyly jen širokou veřejností využívané nástroje, ale také softwary na bázi umělé inteligence a strojového učení, které jsou určené především pro využití ve firemním sektoru při práci s daty. Seznámili jsme se tak s již existujícími technologiemi, ale i těmi, které jsou aktuálně vyvíjeny technologickými giganty, jakými jsou Google či Microsoft. Díky těmto informacím jsme dostali možnost nahlédnout pod pokličku AI nástrojů a zjistit například co to je vektorová databáze a jakým způsobem díky ní takové nástroje dokáží ukládat velké množství vysokoobjemových dat, která načerpají při procesu strojového učení.

Chcete s námi růst s pomocí umělé inteligence?