Jak jsme na základě analýzy trhu vytvořili nový web pro Dallmayr, značku kávy s více než 200letou tradicí

Firma Dallmayr, jejíž historie v kávovém průmyslu sahá až do 18. století, čelila na začátku roku 2021 výzvě efektivněji oslovit své B2B zákazníky a posílit svou pozici na trhu kávových služeb. Analytický tým v TRITON IT na základě dat z WebMedea provedl komplexní analýzu internetové poptávky v oblasti kávy a kávovarů, s důrazem na primární službu Dallmayr – komplexní kávové řešení pro firmy. Na základě této analýzy poté vznikl nový web na míru, který uživatelům denně pomáhá v rozhodovacím procesu – jaký kávovar a kterou kávu do své firmy pořídit.

Analýza online zájmu s nástrojem WebMedea

Prvním krokem bylo detailní zmapování a rozsegmentování online poptávky, což nám umožnilo identifikovat klíčové trendy a preferované produkty v tomto segmentu. K tomu jsme využili data z analytického nástroje WebMedea, kde jsme zjistili hledanost jednotlivých klíčových slov, které popisují produkty a služby Dallmayr. Zjistili jsme nejen jaký typ a druh kávy lidé nejčastěji vyhledávají, ale také která přidružená témata ve spojení s kávou je zajímají nejvíce, jako například dopady popíjení kávy na zdraví nebo údržba kávovaru.

Lidé se ve spojení s kávou zajímají o zdravotní benefity a rizika
Obr. 1: Při analýze online zájmu jsme zjistili, že lidé se kromě kvality kávy také například zajímají o její zdravotní benefity a rizika spojená s pitím kávy

Následně jsme provedli analýzu konkurence, abychom identifikovali společnosti, které úspěšně oslovují klienty prostřednictvím B2B kávových služeb na internetu. Ke klientovu velkému překvapení jsme objevili i takové firmy, které své aktivity soustředí pouze do online prostoru, a Dallmayr o této konkurenci do té doby neměl žádné informace. I v tomto případě nám byl nápomocný nástroj WebMedea, díky kterému jsme dokázali odhalit například zajímavé linkbuildingové konkurenční strategie.

Obliba rozpustné kávy klesá, nahradila ji zrnková a kapslová
Obr. 2: Obliba rozpustné kávy mezi Čechy postupně klesá, nahradila ji jak klasická zrnková, tak stále více oblíbenější kapslová

Na základě těchto informací jsme provedli rozbor získaných dat, abychom identifikovali cílové skupiny, na které se konkurenti zaměřují, a témata, která jsou pro ně nejzajímavější a hojně vyhledávaná. Tato analýza poskytla klíčové informace, které byly následně prezentovány klientovi. Pana Siona, majitele společnosti Dallmayr, prezentovaná data velmi zaujala, a tak jsme společně začali pracovat na návrhu nové marketingové strategie.

Tvorba webových stránek na míru

Jedním z východisek bylo doporučení restrukturalizovat webovou prezentaci a nastavit novou komunikaci společnosti směrem k definovaným cílovým skupinám. Tyto změny byly navrženy s ohledem na identifikované trendy, preference cílových skupin a úspěšné postupy konkurentů. Restrukturalizace zahrnovala optimalizaci obsahu webu, aby lépe odpovídal očekáváním zákazníků, a upravení komunikační strategie tak, aby lépe oslovila identifikované cílové skupiny. V TRITON IT tak začala tvorba nových webových stránek na doméně kava-servis.cz.

Na novém webu jsme připravili dopadové stránky pro jednotlivé cílové skupiny
Obr. 3: Na webu jsme připravili dopadové stránky pro jednotlivé cílové skupiny

Nový web na míru slouží jako prezentace produktů a služeb, které Dallmayr svým klientům v B2B i B2C nabízí. Kromě edukačních článků, které provázejí čtenáře světem kávy, se na webu nachází i popis historie značky Dallmayr, která vznikla před více než 300 lety. Uživatelé mohou využít i konfigurátoru, který navrhne ideální kávovar nebo nápojový automat na základě zvolených požadavků a potřeb.

Nový web od jeho spuštění navštívily desetitisíce uživatelů. Hlavním náběrovým kanálem se díky správně vystavěné struktuře webu a SEO optimalizaci obsahu stalo organické vyhledávání, přes které web navštíví až 70 % s celkové návštěvnosti, až 10 % uživatelů web navštíví přímo. To jen potvrzuje fakt, že zvolená komunikace značky Dallmayr byla správná a cílové skupiny si její název a název domény stále více a více pamatují.

Výběrovou kávu Dallmayr si dnes vychutnáváme i v našich kancelářích. Slova chvály slyšíme nejen od našich vývojářů, analytiků a obchodních zástupců, ale také od našich klientů, se kterými se pravidelně v našich kancelářích potkáváme.

Káva Dallmayr v naší kanceláři
Obr. 4: Kávu nebo čaj Dallmayr si můžete vychutnat i při návštěvě v našich kancelářích

Chcete vytvořit webové stránky na míru?