Jak řešíme vysokou dostupnost webových projektů? A proč opouštíme CloudFlare?

Po letech, kdy jsme v TRITON IT používali CloudFlare jako preferované řešení pro zajištění vysoké dostupnosti a rychlosti webových stránek, tuto službu opouštíme a nahrazujeme ji vlastními zdroji.

Co je to CloudFlare?

Služba CloudFlare pomáhá zrychlit načítání webových stránek. Jedním z hlavních způsobů jak tohoto zrychlení docílí je zmenšení objemu dat přenášených mezi internetovým prohlížečem uživatele a serverem, kde je web hostován. CloudFlare z původního serveru stahuje jednotlivé stránky, obrázky a další soubory. Ty následně ukládá do mezipaměti (cache) na výkonné servery. Uživateli pak nejbližší server poskytne obsah webu v co nejkratším čase. CloudFlare je rozšířený celosvětově, takže zajišťuje velmi vysokou dostupnost webových stránek odkudkoliv.

Jak jsme v TRITON IT CloudFlare využívali?

Čas od času se na nás obracejí firmy, které po nás chtějí převzetí a správu jejich stávající webové prezentace, portálu či online služby. Pokud si majitelé těchto webů nepřáli vytvoření novějších, ale pouze servis a zrychlení stávajících, nasazení CloudFlare pomohlo odstranit řadu výkonnostních neduhů a zlepšit hodnocení v Google Page Speed. Dalším případem bylo nasazování CloudFlare na veškeré nové webové portály, prezentace či mikrostránky, které jsme vytvořili. Nejprve jsme nastavili veškeré Page Speed parametry bez nasazeného CloudFlare a následně jej aktivovali.

Proč opouštíme CloudFlare?

Služba CloudFlare prošla za svou existenci evolucí. Dnes se jedná o robustní službu s placenými tarify. V nabídce je sice i jeden tarif, který je zdarma, ale pro potřeby zákazníků je velmi málo výkonný. Skutečný benefit a výrazné zrychlení dat přinášejí ve skutečnosti pouze tarify placené. U několika projektů jsme začali pozorovat, že od určitého rozsahu webové prezentace začíná být neplacený tarif CloudFlare spíše přítěží než benefitem.

Pro lepší představu této změně si uvedeme několik konkrétních příkladů, kde přechod od CloudFlare k interním nástrojům znamenal pro klienty výrazný posun vpřed.

Statistiky cloudfare
Obr. 1: Porovnání vyhledávacích impresí webu z nástroje Google search console s grafem zatížení serveru z nástroje Observium v červnu 2023.

Konkrétní příklad 1: web LPP Group

Webový produktový katalog firmy LPP Group je provozován ve 12 zemích, obsahuje 17 jazykových mutací a řádově tisíce různých webových stránek generovaných na základě aktuálních informací o produktech. Pro výkonnost tohoto webu byly limitující vstupní požadavky: 

  • Klient požadoval široce známý CMS systém, který bude poskytovat administraci produktů a stránek webu.
  • Zároveň ale potřeboval vytvářet komplikované, dynamické vazby mezi takovými produkty a dalším obsahem.

CMS systémy data obvykle ukládají do velmi obecného datového modelu, který podobně složité vazby neumí zachytit efektivně. Pro dosažení dobré rychlosti webu proto bylo nutné použít objektovou cache.

Co to je CMS?

content management system, název pro software který umožňuje organizovat, vytvářet a efektivně udržovat texty a stránky webů

Na práci s cache je vždy nejtěžší vyřešit její takzvanou invalidaci, což znamená správně se rozhodovat, kdy je cache již zastaralá a je potřeba ji nahradit novou. Free tarif CloudFlare byl toto schopen vyřešit, ale pouze do určitého počtu stránek na webu. Při dosažení přibližně 500 různých stránek v cache, již nestačil časový limit služby  CloudFlare Worker na běh invalidace. Návštěvníkům tak mohly být zobrazovány zastaralé verze jednotlivých produktů. Řešením by bylo přejít na placený tarif služby CloudFlare, ale protože webová aplikace LPP běží na 6 různých internetových doménách, násobily by se náklady na provoz placeného tarifu 6 krát. Za takových podmínek bylo pro společnost LPP výhodnější uchýlit se k řešení na vlastním hardware, které jsme pro ni postavili na klíč.

Konkrétní příklad 2: web MISURA

Webová prezentace umístěná na doméně misura.store slouží jako oficiální informační web značky MISURA, rádce uživatelům produktů MISURA, a v neposlední řadě hlavní zdroj organické návštěvnosti.
Aby se jeho neustále rostoucí počet stránek v 7 jazykových mutacích zobrazoval i přes velkou konkurenci na předních pozicích, je nutné mít v Pagespeed a Search Console co nejnižší hodnoty metrik TTFB (time to first byte) a FCP (first contentful paint) a FID (first input delay).

Ukázalo se, že zejména TTFB úzce souvisí se zátěží a dostupností serveru. Opakovaným měřením jsme v horizontu 14 dní prokázali korelace mezi vytížeností serveru a počtem zobrazení webu ve výsledcích hledání, který nám reportovala služba Google PageSpeed. Po přesunu na výkonný server se však TTFB nijak zásadně nezměnilo. Na vině byl opět CloudFlare, protože prioritizuje dostupnost webů dle úrovně placeného tarifu. Neplacený tarif tak nedostane dostatečnou prioritu na výraznou redukci TTFB, ani při zapnutí tzv. full-page caching. I v tomto případě bylo pro klienta výhodnější od používání služby CloudFlare ustoupit.

Konkrétní příklad 3: web RI OKNA

U webu společnosti RI OKNA pomohla služba CloudFlare překlenout období, kdy probíhal vývoj nového webu, a bylo nutné udržovat starší verzi webové prezentace, ke které neexistovala žádná dokumentace. Služba CloudFlare nám pomocí antispamové ochrany úspěšně pomohla odrazit útoky spammerů na formuláře, aniž by bylo nutné zasahovat do kódu webových stránek.

Po přechodu na nový web jsme bohužel opět řešili stejnou situaci jako u společnosti MISURA – limitaci v metrice TTFB. Vzhledem k tomu, že u RI Okna byl, stejně jako u společnosti LPP, plánovaný provoz na 6 různých doménách, z nichž každá měla fungovat pro jeden trh a jazykovou mutaci, bylo nutné upustit od myšlenky, že budeme využívat placený tarif.

Core Web Vitals assessment
Obr. 2: Ukázka dobrého pagespeed skóre, ovšem selhání metriky Core Web Vitals kvůli pomalému hostingu.

Budování vlastních zdrojů

Uvedením názorných příkladů u jednotlivých klientů můžeme deklarovat, že CloudFlare sice pomůže překlenout období v případě, kdy jsou určité konkrétní web stránky zastaralé a velmi obtížně se s nimi pracuje, ale na druhou stranu přináší i určité nevýhody. Značnou nevýhodou je, že CloudFlare prioritizuje dostupnost webů dle úrovně placeného tarifu a neplacený tarif tak nedostane dostatečnou prioritu na výraznou redukci TTFB. Ani v případě cache se CloudFlare ve free tarifu neosvěčil, protože invalidaci cache byl schopen řešit pouze do určitého objemu stránek. Potom bylo opět nutné přejít na finančně neefektivní tarif placený. Nejen proto jsme se v TRITON IT rozhodli investovat do vlastního vysoce výkonného hardwarového vybavení, které hostujeme ve spolupráci s Českými radiotelekomunikacemi. Náročnějším klientům i klientům, kterým záleží na výborných organických výsledcích ve vyhledávačích, jsme tak schopni poskytnout vysokou dostupnost webu jako službu na klíč. A zajistit tak zákazníkům větší benefity, a to nejen po stránce výkonnostní, ale i finanční.

Chcete také zajistit vysokou dostupnost vašeho webu?