TRITON IT vyvinul vlastní aplikaci pro evidenci práce

Po čtyřech letech opouští naše firma již zažitý opensource systém Redmine. Nahrazujeme jej novým systémem evidence práce, který jsme si za tímto účelem sami vyvinuli. Má za úkol nejen zjednodušit administrativu uživatelům, ale také nabízet komplexnější nástroje při práci s rozpočty, mzdami, plánováním a vykazováním práce.

HNexus - evidence práce
Obr. 1: Ukázka prostředí aplikace HNexus – evidence práce

Od Redmine až k nové aplikaci

Nový systém jsme započali vyvíjet začátkem roku 2023. Impulsem byl pro nás audit prováděný Jakubem Jánským. Audit, zavedl, či zcela změnil procesy plánování práce, sestavování rozpočtů, mzdy, fakturace. Dále zavedl číselníky pro střediska a služby, definoval kategorizaci nákladů a změnil způsob jejich evidence. Evidence se začala podřizovat manažerskému účetnictví, které vyžadovalo ucelenější funkce, které již Redmine neumožňoval.

Vystaly potřeby…

 1. Plánovat práci a nahradit tak týdenní plány v tabulkách na sdíleném disku.
 2. Evidovat mzdy a generovat mzdové podklady a nahradit Redmine a sdílený disk s tabulkami pro každého zaměstnance.
 3. Aplikovat bonusy a malusy a vést o tom evidenci. Nahradit sdílený disk a zbytečné mailové či telefonní komunikace.
 4. Evidovat a přiřazovat kolegům benefity. Nahradit sdílené tabulky
 5. Sestavovat podklady pro fakturace. A nahradit sdílené excelové sheety vázané na klienty.
 6. Vyhodnocovat tržby a náklady. Umožnit postupně importovat data z Flexi Bee a vyhodnocovat je automatizovaně na jednom místě.
 7. Mít všechny číselníky na jednom místě. Všechny výše uvedené kroky vyžadují číselníky, které chceme spravovat z jednoho místa.
 8. Přidělovat role a oprávnění.
 9. Integrovat s jinými aplikacemi. A provádět automatické importy a exporty.
 10. Mít pod jediným loginem všechny firmy.
HNexus - osobní profil
Obr. 2: Ukázka prostředí aplikace HNexus – osobní profil

Nová aplikace s pracovním názvem HNexus

V současné době již využíváme první modul pro evidenci práce a plánování. Tento měsíc již budeme využívat modul pro mzdy. V plánu jsou další části:

 1. Fakturace (vývoj květen, nasazení červen)
 2. Integrace s ABRA Flexibee (vývoj červen, nasazení červenec)
 3. Import nákladů
 4. Statistiky a přehledy o hospodaření firmy
 5. Issue tracking napojený na pracovní plány
 6. CRM

Systém HNexus je koncipován k variabilnímu využití a je snadno aplikovatelný jak ve výrobních provozech, tak ve firmách pohybujících se v oblasti služeb a outsourcingu. Jeho funkce a nastavení dokáže zpracovávat data i holdingových společností, které využijí jeden informační systém, skrze který bude možné spravovat vícero přidružených poboček.

diagram aplikační databáze
Obr. 3: ER diagram aplikační databáze

Chcete také aplikaci na míru?