Jak v TRITON IT pracujeme s AI nástrojem Midjourney

Internetem se šíří velké množství nástrojů, které využívají principů umělé inteligence a strojového učení a při správném používání dokáží jak běžným uživatelům, tak profesionálům napříč obory ulehčit práci a ušetřit velké množství času. TRITON IT je členem České asociace umělé inteligence, a tak využíváme AI nástroje nejen při tvorbě textového obsahu (například ChatGPT nebo Google Bard), ale také při tvorbě vizuálního obsahu. Nástrojem, který se nám zatím osvědčil nejvíce, je právě Midjourney.

Midjourney funguje na podobném principu, jako veřejnosti známější chatovací roboti – na základě uživatelova zadání generují obsah, který následně pomocí upřesňování zadání lze nadále upravovat a vylepšovat. Midjourney na základě zadání připraví hned čtyři varianty grafického návrhu a je následně na uživateli, který z návrhů chce vygenerovat ve vysokém rozlišení a začít používat, nebo například který z návrhů vzít a pomocí dalšího zadání požádat Midjourney, aby tuto variantu ještě upravil a rozvíjel.

Jak správně zadávat prompty pro Midjourney

Oproti jiným známým nástrojům, vývojáři Midjourney nevytvořili pro nástroj vlastní uživatelské rozhraní, ale využili komunikační platformu Discord. Po připojení na Midjourney discord server se uživatel dostane do chatovací místnosti a může začít tvořit své vlastní zadání.

Midjourney je v dnešní době součástí každodenní práce velkého množství lidí. Aby ale tento nástroj umělé inteligence dokázal šetřit čas profesionálům, je zapotřebí porozumět jeho fungování a naučit se mluvit “jeho jazykem”. Midjourney si s uživatelem “nepovídá” tak, jak jsme zvyklí z klasických chatovacích robotů, jako například ChatGPT. Oproti tomu musíte s Midjourney komunikovat pomocí speciálních příkazů, tzv. prompt. Tyto prompty mají jasně definovaný formát a uvozují se lomítkem, za kterým následuje příkaz, který může být ještě doplněn dalším textem nebo parametry. Základní prompt má podobu /imagine a textové zadání za ním definuje základní požadavky na vytvoření grafického návrhu.

Vygenerovaný obrázek v Midjourney
Obr. 1: Vygenerovaný obrázek v Midjourney, prompt: „people only in the center harvesting white poppy seeds in a field in the style of historical photography“

Jak zvolit správná hesla

Aby uživatel mohl naplno využívat potenciál Midjourney, musí se naučit používat správné prompty ke komunikaci s AI robotem. Jednou z možných cest je nastudování kompletní dokumentace, Midjourney ale nabízí i jednodušší možnost. Pokud uživatel neví, jaké prompty používat například k popsání části obrázku, kterou by potřeboval překreslit, tak nejjednodušší cestou je začít s již existujícím obrázkem a nechat Midjourney tento obrázek či fotku popsat. Díky tomu lze zjistit, jak jednotlivé části vnímá a popisuje samotný nástroj a jaké příkazy použít.

Výhodou Midjourney je možnost nahrát vlastní fotografie, které uživatel chce využít jako inspiraci při vytváření nového grafického návrhu. Obrázky lze vkládat jak přímo z vašeho počítače, tak na ně odkazovat pomocí URL adresy. Takto nahranou fotografii bohužel Midjourney aktuálně nedokáže vzít a upravovat, ale v případě, že uživatel má určitou představu o výsledné podobě grafického návrhu, dá se použít jako předloha.

Původní vygenerovaný obrázek v Midjourney
Obr. 2: Původní vygenerovaný obrázek v Midjourney, prompt: „photorealistic image of a field with blue poppies sunny weather –ar 4:3“
Překreslený obrázek v Midjourney
Obr. 3: Překreslený obrázek v Midjourney na bílé květy za použití funkce Vary

Jak měnit části vygenerovaných obrázků

Pokud uživatel není spokojen pouze s určitou částí vygenerovaného obrázku, může využít několik možností, jak Midjourney zadat překreslení jen této určité oblasti. První možností je využití funkce Vary, která umožní označit konkrétní část obrázku. Na podobném principu funguje i funkce remix mode, která obdobně nabízí úpravu prompt tak, aby Midjourney upravil pouze určitou část vygenerované grafiky.

Midjourney ovšem nepracuje s označenou částí obrázku a nesnáží se ji změnit podle zadaných promptů. Namísto toho umělá inteligence tuto část obrázku jednoduše odstraní a vygeneruje podle zadání nový chybějící díl. Takto nově vygenerovaná část obrázku je do původního návrhu zasazena citlivě díky přechodům mezi původní a novou částí.

Jak vygenerovat webový layout pomocí Midjourney

Náš vývojový tým využívá Midjourney nejen ke generování jednotlivých grafických prvků, ale nově také ke generování celého webového layoutu. Midjourney dokáže na základě specifikace za promptem /imagine navrhnout celý design webové stránky, ovšem na místě je velká obezřetnost. Na první pohled se vykreslený návrh může zdát jako bezchybný a připravený k okamžitému nasazení, po bližším zkoumání je zapotřebí zásah člověka. Některé nedostatky je možné odstranit překreslením daných částí, ty ostatní musí pro správnou funkčnost odstranit přímo vývojář nebo grafik.

Jak jsme pomocí Midjourney vytvořili mikrostránku Agra

Pro společnost Agra, největšího českého zpracovatele máku, jsme vytvořili novou mikrostránku pro mezinárodní trh. Jelikož aktivity Agra, která český mák vyváží po celé Evropě, začaly významně přesahovat na zahraniční trh, bylo zapotřebí pro zamýšlené kampaně vytvořit webové stránky, které export máku podpoří. Vznikla tak kontaktní micropage, která nově nabízí například možnost zaslání vzorku máku zdarma.

K tvorbě této mikrostránky jsme se rozhodli využít právě Midjourney, pomocí něhož jsme si nechali vygenerovat veškeré grafické prvky webu. Internetové fotobanky jsou plné fotogenických červených květů máku, my jsme díky nastudování produktu ale věděli, že v potravinářství se využívá především mák s bílými květy. I s tímto problémem jsme si ale poradili v Midjourney a červené květy jsme nahradili bílou variantou. Díky tomu jsme dokázali eliminovat potřebnost zásahu grafika, což se významně promítlo do celkové sumy stráveného času vývojem této mikrostránky. Využití umělé inteligence při tvorbě grafických prvků nám umožnilo snížit celkovou pracnost v předložené nabídce.

Vygenerovaný obrázek v Midjourney
Obr. 4: Vygenerovaný obrázek v Midjourney, prompt: „poppy seed gingerbread, poppy seed candy, poppy seed frosting on one plate –ar 4:3“
Vygenerovaný obrázek v Midjourney
Obr. 5: Vygenerovaný obrázek v Midjourney, prompt: „a white poppy seeds flower with a white center is in a flower bed, in the style of dark blue and dark black“

Chcete se s námi rozvíjet v oblasti AI?