Jak jsme ve spolupráci s Losky postavili portál Fotovoltaika pro bytové domy

Již během našich analýz trhu fotovoltaiky pro společnost Losky v roce 2022 jsme v analytickém nástroji WebMedea narazili na zajímavý trend – rostoucí zájem o fotovoltaiku pro bytové domy. Informace o této části trhu s FVE byly ovšem minimální. Zatímco trh fotovoltaických elektráren pro rodinné domy byl již dávno nasycený a čelil silné konkurenci včetně ohromných bublin s podvodníky, bytové domy se jevily jako nedotčená oblast s minimem dostupných informací. S výjimkou strohých dopadových stránek konkurenčních firem prakticky neexistoval žádný obsah zaměřený na zmíněný rostoucí zájem o fotovoltaiku pro bytové domy.

V Losky se rozhodli tuto situaci využít a podpořit vybudování informačního portálu na dané téma. Byl sestaven expertní tým s hlubokými znalostmi a zkušenostmi z realizace fotovoltaických projektů pro bytové domy. Tento tým navázal spolupráci s bytovými družstvy, se kterými již dříve úspěšně spolupracovali skrze budování telekomunikačních sítí a přípojek k internetu. V TRITON IT jsme mezitím rozpracovali koncept dopadové stránky a představili jsme Losky edukační portál „Fotovoltaika pro bytový dům”, který by pokrýval všechny fáze realizace fotovoltaické elektrárny, od plánování na schůzkách SVJ, výběrové řízení, vyřízení dotace, samotná realizace na střeše bytového domu, až po monitorování a servis FVE.

Portál fotovoltaika pro bytové domy
Obr. 1: Ukázka homepage portálu, který odpovídá na nejčastější otázky zájemců o fotovoltaiku.

Nápad byl sdružením bytových družstev přijat s nadšením z několika důvodů. Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ) našla v portálu nejen zdroj důležitých informací pro své členy, ale také prostředek pro sdílení zkušeností a informací mezi sebou.

Funkce portálu

Portál nabízí mnoho funkcí užitečných nejen pro správce bytových domů a předsedy SVJ, ale také pro jednotlivé členy SVJ a nájemníky bytových jednotek.

A) Podpora bytových družstev a SVJ:

Členové bytových družstev a SVJ mohou prostřednictvím portálu požádat o přítomnost odborníka na fotovoltaiku na jejich členské schůzi. Tato bezplatná nezávazná služba zahrnuje zodpovězení dotazů přímo na místě a vypracování nabídky na míru. Pokud uživatelé nechtějí čekat na členskou schůzi, mohou požádat o nezávazné setkání přímo v bytovém domě. Odborník na fotovoltaiku na místě provede odborné posouzení stavu bytového domu, navrhne ideální řešení a zpracuje nezávaznou nabídku. Dále pak portál nabízí svým čtenářům kalkulačku na dotace, ve které uživatel vyplní potřebné údaje a obratem je kontaktován s výší dotace, která mu náleží z dotačního programu Nová zelená úsporám.

B) Rádce pro členy družstev a SVJ:

Portál poskytuje bohatý zdroj informací v podobě článků a diskuzí zaměřených na fotovoltaiku pro bytové domy. Čtenář je proveden celým procesem realizace a má možnost pod každým článek pokládat doplňující dotazy, na které následně reagují odborníci na fotovoltaiku z Losky.

C) Partnerské spolupráce

Portál si zakládá na relevantních informacích pro své čtenáře, a proto navázal již desítky spoluprací s předními společnostmi na elektromobilitu, vyřízení dotací, požární bezpečnost, monitoring fotovoltaiky nebo například pojišťovací makléřství. Díky tomu dokážeme do článků dodávat ověřené informace i o tématech související s fotovoltaikou a digitalizací. Pro partnery na oplátku získáváme cenné leady pro jejich služby.

Partneři portálu fotovoltaika pro bytové domy
Obr. 2: Portál si za dobu své existence vybudoval řadu významných partnerství.

Jak probíhá tvorba obsahu

Obsah v TRITON IT tvoříme vždy na základě dat. A to nejen těch online, která monitorujeme skrze analytický nástroj WebMedea, ale také na základě reálných zkušeností našich klientů a jejich zákazníků a partnerů. V případě portálu Fotovoltaika pro bytové domy to znamenalo zapojit do tvorby obsahu hned pět základních zdrojů informací:

  1. Zkušenosti bytových družstev a SVJ z již realizovaných FVE
  2. Zkušenosti realizačního týmu Losky
  3. Dotazy a podněty od návštěvníků portálu
  4. Zkušenosti a rady od zapojených partnerů
  5. Pravidelná analýza trendů zájmu ve WebMedea
Analytický nástroj WebMedea
Obr. 3: Pro tvorbu článků využíváme analytický nástroj WebMedea

Jak je řešeno měření portálu

Výkonnostní data o konverzích, návštěvnosti, bounce rate nebo času stráveném na webu vyhodnocujeme na pravidelných poradách každý týden. Aktuální pohled na všechna důležitá data nám poskytují Google Analytics 4 a Google Looker studio, kam informace posíláme v reálném čase díky správně nastavenému měření v Google Tag Manager.

Vizualizace dat v prostředí Looker Studio
Obr. 4: Data vizualizujeme v prostředí Looker Studio a díky přesnému nastavení měření tak např. vidíme, v které části dotační kalkulačky se lidé nejčastěji zasekli

V případě formulářů pro sběr leadů neměříme jen počet odeslaných kontaktů. Zaměřujeme se rovněž na to, z jaké stránky návštěvník na formulář přišel a v případě, že formulář začal vyplňovat, ale neodeslal ho, dokážeme určit tu část formuláře, na které se návštěvník zasekl. Díky tomu můžeme formuláře optimalizovat za účelem zvýšení odevzdaných leadů.

Zapojené marketingové kanály

Tvorba obsahu na portál

Na základě trendů z WebMedea i podnětů (otázek) od návštěvníků pravidelně publikujeme nejen tematické články, ale také sestavujeme okruhy témat či otázek pro videa. Podařilo se nám tím získat vysokou relevanci jak v rámci internetových vyhledávačů, tak především u lidí, kteří mají řešení fotovoltaiky pro bytový dům v kompetenci a potřebují informace.

Články o fotovoltaice mají jasnou a přehlednou strukturu
Obr. 5: Články strukturujeme do přehledných odstavců a pro důležité pojmy používáme připravené boxy. U delších článků přidáváme obsah článku pro snazší orientaci čtenářů v textu a pro názornost přidáváme i videa, která tvoříme ve spolupráci s partnery portálu nebo odborníky z oboru

Publikace v externích magazínech

Kromě guestbloggingu s partnery využíváme také nástroj PlaCla a spolupráci s ČTK k pravidelnému zadávání publikací do v externích oborových magazínů.

Publikace v externích magazínech
Obr. 6: Pravidelně publikujeme i v externích magazínech

Sociální sítě

Pro zvýšení dosahu portálu i sběr dalších leadů využíváme sociální sítě Facebook a Instagram. Informujeme zde o nových článcích a funkcích portálu a využíváme rovněž propagovaných příspěvků, které vedou na pro tyto účely vytvořené dopadové stránky.

Facebooková stránka Fotovoltaika pro bytové domy
Obr. 7: Jako jeden z náběrových kanálů využíváme sociální sítě Facebook a Instagram

Search PPC reklama

Díky analýze klíčových slov jsme si vydefinovali množinu klíčových slov, která lidé nejčastěji vyhledávají ve spojení s fotovoltaikou pro bytové domy, získáním dotace nebo přípravou na výběrové řízení. Na tato slova poté cílíme v PPC vyhledávání.

Vyhledávací PPC reklama
Obr. 8: Ukázka vyhledávací PPC reklamy

Performance Max kampaně

Potenciální zákazníky dokážeme oslovovat v různých fázích jejich rozhodovacího procesu i díky Performance Max kampaním. Tento reklamní formát funguje na principu strojového učení, a tak si v průběhu času dokáže optimalizovat skupiny uživatelů, na které reklamou cílí. To vede ke zvyšování konverzního poměru při snižování nákladů.

Remarketing

Pravidelně se obracíme na ty návštěvníky, kteří již náš portál navštívili, ale neprovedli konverzi.

Výsledky a závěr

Organické vyhledávání se díky správně vystavěnému obsahu na základě dat z WebMedea stalo nejsilnějším kanálem pro náběr nových uživatelů – těch, kteří hledají informace o fotovoltaice pro bytový dům. Podařilo se nám na předních pozicích pokrýt nejdůležitější oborová klíčová slova. Organik jsme postupně doplnili o placenou PPC reklamu. Díky naší strategii dosáhl portál desítek tisíc návštěv měsíčně i s ohledem na specifickou tématiku.

Popularita portálu fotovoltaika pro bytové domy
Obr. 9: Portál si vybudoval důvěru čtenářů a jeho návštěvnost nadále roste.

Portál se stal důležitým zdrojem informací pro všechny zájemce o fotovoltaiku na bytových domech v České republice a výborným předskokanem náběru leadů pro realizaci fotovoltaiky.

Chcete zaujmout své zákazníky obsahem?