Co umožňují softwarově definované sítě (SDN)?

V tříčlenné sestavě jsme navštívili přednášku T-Mobile na téma podnikové softwarově definované sítě (SDN) / respektive softwarově definovaný přístup (SD-x), která se konala v hotelu Aquapalace v Čestlicích. Za TRITON IT a naše sesterské společnosti děkujeme T-Mobile za pozvání a rozšíření obzorů. V následujícím zápisku stručně popíšeme co to je SDN, k čemu se využívá, co firmám přináší i proč nás v TRITON IT tato technologie zaujala.

Obr. 1: Přednáška T-Mobile na téma SDN probíhala v prostorách pražského hotelu Aquapalace.

Co to jsou softwarově definované sítě (SDN)?

SDN představuje moderní přístup k řízení a konfiguraci síťových zařízení pomocí software. Tato technologie umožňuje centralizovanou správu sítě a odděluje řídící roli od datového přenosu. To má několik výhod, včetně zvýšené flexibility, automatizace a možnosti rychle reagovat na změny v síťovém provozu. SDN umožňuje spravovat…

Více lidsky řečeno?

Představme si firmu, která má N poboček. V rámci každé pobočky má nastavenou lokální síť LAN. Pobočky jsou vzájemně spojeny v rámci jedné podnikové sítě WAN, do té se připojují i lidé na home office. K zajištění bezpečné komunikace slouží VPN. Pobočky jsou navíc proti útokům z venku chráněny firewally. SDN umožňuje toto sloučit do jednoho řešení, které T-Mobile v rámci presales procesu navrhne a následně dodá na klíč. Z jednoho místa může firma sledovat chování na své síti a provádět její konfiguraci. Řešení je provozováno a servisováno v rámci měsíčního SLA. SDN je tedy řešením jak zvýšit spolehlivost firemních LAN / WAN a snížit související provozní náklady.

SDN jako řešení pro malé podnikatele?

Z výše uvedeného popisu se může zdát, že SDx nalezne uplatnění výhradně pro velké firmy, které potřebují optimalizovat provoz přes několik poboček. A také, že SDN musí stát raketu. Není tomu tak. Velmi nás zaujala případová studie zmrzlinárny z Nymburka, kterou nám T-Mobile představil. Zmrzlinárna má posezení pro hosty s WiFI zdarma, monitorování prostoru pro hosty bezpečnostní kamerou, elektronický pokladní systém, zázemí pro vedoucí s počítačem. Celá pobočka je vzdáleně sledovatelná pomocí webové aplikace Cisco Meraki, do které je možno jednoduše přidat další pobočky, pokud by se zmrzlinárna v budoucnu rozšiřovala. O celé nastavení od A do Z se postaral T-Mobile. A bylo nám řečeno, že cena celého balíčku se pohybuje kolem 1000 Kč za měsíc včetně vysokorychlostního připojení k internetu.

Proč nás technologie SDN zaujala a co si z přednášky odnášíme?

Právě případová studie zmrzlinárny z Nymburka nám připomněla náš nedávný projekt. Podíleli jsme se na budování pražské restaurace a kavárny. Kompetencí TRITON IT bylo zajistit výstavbu webu, zajistit online marketing, ale i kompletní HW a SW vybavení kavárny. To zahrnovalo domluvit připojení k internetu, vybrat a nakonfigurovat vhodný switch, nastavit LAN, dimenzovat konektivitu na dostatečný počet hostů (při plném provozu až 150), rozmístit po restauraci AP pro WiFI, zkontrolovat dostupnost ve všech částech atypického prostoru, připojit pokladní systém a počítače personálu, zabezpečit síť. V případě komplikací dorazit, diagnostikovat situaci a zjednat nápravu. Postupně zaškolit pověřenou osobu z řad personálu pro údržbu.

V TRITON IT stavíme na silném technickém základu. Naše pozadí v IT vnímáme jako přidanou hodnotu pro marketing a naopak letité zkušenosti s marketingem nás oddělují od klasických IT firem, které mají často tendenci orientovat se spíše na konkrétní výzvy, než na PNO celého řešení pro klienta. A právě proto jsme rádi, že nyní o nabídce T-Mobile v souvislosti s SDN víme a jsme ji schopni našim klientům doporučit v momentě, kdy vyhodnotíme, že se jedná o časově / finančně efektivní variantu.

Chcete zauditovat a zefektivnit IT infrastrukturu?