Jak jsme Enovation navrhli softwarové řešení pro integraci a vizualizaci dat

Data jsou důležitou součástí každého podnikání. Na základě dat můžete vyhodnocovat své obchodně-marketingové aktivity, vytvářet marketingové strategie nebo obchodní plány. Abyste mohli na základě dat dělat důležitá rozhodnutí, je důležité mít data propojená a vizualizovaná přehledně na jednom místě.

Enovation, největší tuzemská společnost působící na trhu s dotačním poradenstvím, čelil výzvě spojené s propojením a optimalizováním obchodních, marketingových a reklamních dat. Při vizualizaci prostřednictvím dosavadního softwaru PowerBI, který byl provozován třetí stranou v podobě bývalé reklamní agentury, se setkali s omezeními.

Tato situace není neobvyklá; často se stává, že agentury vlastní licenci na celý software a poskytují svým klientům přístup k tomuto nástroji tak, aby klient nemusel drahou licenci pořizovat sám na vlastní náklady. Jakmile ale spolupráce končí, bývá přístup k individuálnímu účtu finančně náročný. Pro Enovation to znamenalo omezený přístup k datům s pouze čtecími právy bez možnosti provádět změny.

Propojování marketingových a obchodních dat v nástroji Keboola

Přišli jsme s řešením, které odstranilo omezení přístupu k datům a přineslo Enovation plnou kontrolu nad jejich datovou strategií. V Enovation jsme představili softwarové řešení Keboola pro integraci a propojování dat. Založením vlastního účtu v Keboola získal Enovation nejen svobodu v manipulaci s daty, ale také efektivní nástroj pro optimalizaci procesů. Nasazení nového software jsme navíc konzultovali přímo se zástupci Keboola na domluveném sezení tak, abychom si byli 100% jistí funkčností navrhovaného řešení.

Ukázka procesů v nástroji Keboola
Obr. 1: Ukázka procesů v nástroji Keboola. Data pro jednotlivé procesy firmy jsou automatizovaně spojena dohromady, analyzována a odeslána k vizualizaci.

Vizualizace výsledků v Looker Studio

Přechod k novému softwaru nebyl pouze o nasazení Keboola. Na základě domluvy s Enovation jsme vyměnili PowerBI za Looker Studio, které nabízí nejen vynikající vizualizaci dat, ale také lepší možnosti integrace s Keboola. Abychom zajišťovali bezproblémový tok dat, integrovali jsme do procesu i Google BigQuery. Toto datové úložiště umožňuje ukládání velkých objemů dat zdarma, avšak s podmínkou pravidelné aktualizace, jelikož data nemohou „ležet“ v úložišti neomezeně dlouhou dobu. Pro naše potřeby je bezplatná verze plně dostačující, jelikož veškerá data jsou v případě tohoto projektu aktualizována pravidelně a nehrozí, že bychom o ně přišli.

Vizualizace dat v Looker Studio.
Obr. 2: Ukázka vizualizace dat v nástroji Looker Studio. Konkrétní data skrýváme z důvodu mlčenlivosti.

Díky komplexnímu řešení v podobě integrace dat v Keboola a jejich následné vizualizace v Looker Studio se Enovation může plně soustředit na své obchodní cíle a strategie. Propojení všech systémů a zdrojů dat umožnilo Enovationu dosáhnout nejen lepšího porozumění svým výsledkům a chování klientů, ale také lepšího plánování a optimalizace budoucích strategií, díky celistvému pohledu na všechna data na jednom místě.

Díky flexibilitě a efektivitě softwaru Keboola a Looker Studio, které umožňují integraci a vizualizaci dat na jednom místě, jsou nyní schopni v Enovation efektivněji využívat nasbíraná data a dosahovat lepších výsledků ve svém oboru.

Chcete softwarové řešení na míru?