SEO

Firma TRITON IT Vám nabízí SEO - optimalizaci stránek pro internetové vyhledávače.

Co je to SEO?

Search Engine Optimization (zkráceně SEO) je technika internetového marketingu, která umožňuje přizpůsobit webové stránky internetovým vyhledávačům (Google, Seznam...) tak, aby je bylo možno snadno nalézt při internetovém vyhledávání a splňovaly podmínky pro optimalizaci PPC kampaní.

K čemu je to dobré?

Pokud lze stránky snadněji nalézt na internetu, navštíví je více lidí a více návštěvníků znamená více zákazníků.

Co to obnáší?

SEO techniky můžeme rozlišit na tzv. interní (on-page), které se týkají přímo formy a obsahu Vašich stránek, a externí (off-page), které se týkají získávání odkazů z jiných stránek.

Zjednodušení na kamenný obchod
Pro zjednodušení si místo abstraktních "stránek a webů" představme hezký kamenný obchůdek schovaný v určitém městečku... s tímto konkrétním příkladem budeme dále pracovat...

Co je to on-page SEO?

Jedná se o optimalizaci formy a obsahu webu. V případě formy jde především o to, jak je celý web (propagace, portál, e-shop...) rozdělen na jednotlivé stránky a jakou mají tyto stránky strukturu. Forma pak souvisí s obsahem (texty, obrázky...), který je na stránkách uveden.

Rozdělení v obchodě
Pokud máte dobré on-page SEO, je to jako kdybyste ve svém obchůdku měli systematicky rozdělené zboží do regálů, srozumitelné popisky, přehledné cedule a hezky naaranžované výklady s novinkami a oblíbeným zbožím.

Co je to off-page SEO?

Off-page SEO úzce souvisí s pojmem Linkbuilding, který zahrnuje postupy vedoucí k získávání odkazů na Vaše webové stránky. Cílem je dosažení co největšího počtu kvalitních odkazů z jiných (externích) internetových stránek.

Co ovlivňuje kvalitu odkazu?

Existuje celá řada faktorů, nejdůležitější roli hraje typ odkazu, důležitost odkazující stránky a relevance odkazovaného obsahu.

  • Typ odkazu; Rozlišujeme dva základní typy odkazů tzv. dofollow a nofollow. Řada vyhledávačů uznává pouze dofollow odkazy. Typ odkazu poznáme ze zdrojového kódu stránky. Pokud u odkazu není explicitně uveden atribut nofollow, jedná se o dofollow odkaz.

  • Důležitost odkazující stránky je opět určena počtem a kvalitou odkazů, které na tuto stránku vedou. Jinými slovy, odkaz vedoucí na naši stránku bude mít velkou váhu pokud je stránka, ze které vede také hodně citována.

  • Relevance odkazovaného obsahu; Vyhledávače vyhodnocují obsah odkazujících i odkazovaných stránek. Pokud dojdou k závěru, že se téma zdroje i cíle významně shoduje, je odkazu přiřazena větší důležitost.

Příklad dobrého linkbuildingu
Pokud máte dobrý linkbuilding, je to jako kdyby existovalo mnoho cest a cestiček, které by všechny vedly do Vašeho krámku. Kvalita odkazů je pak analogií toho, jestli po cestičkách chodí lidé a jestli jsou to ti správní lidé, kteří si u Vás něco koupí. Úžasné je, že nejlepší cestičky nevedou ke dveřím obchůdku, ale přímo ke konkrétním regálům se zbožím.

On-page vs off-page SEO

Pro dosažení uspokojivých přirozených výsledků ve vyhledávání je nutné kombinovat obě zmíněné techniky. Bohužel řada marketingových agentur svým zákazníkům nabízí / vytváří pouze on-page SEO a o další rozvoj jeho webu se již nestará, ani majitele na tuto možnost neupozorní.

Příklad špatného linkbuildingu
Pokud cestičky povedou do prázdného nebo zanedbaného krámku, lidé odejdou. Pokud do skvělého obchodu nevedou cestičky, nikdo ho nenajde. Proto je nejlepší mít přehledný krámek, do kterého vede hodně cestiček.

Pověry o SEO?

SEO jde zapnout a vypnout

Řada koumáků a podvodníků nabízí, že Vám za poplatek na stránkách zapnou SEO. Nebo naopak vyhrožují, že Vám na stránkách vypnou SEO, pokud jim nezaplatíte. To jsou ale lži.

SEO dá práci
Zboží ve Vašem krámku také nikdo mávnutím kouzelného proutku nepřeskládá ani nerozhází. Stejně jako se sami nevytvoří cestičky, které do Vašeho obchodu povedou.

On-page SEO vyřeším přepsáním titulků a nadpisů stránek

Nadpisy a titulky sice hrají podstatnou roli při optimalizaci stránek, ale pouze v případě, že je stránka dobře navržena a obsahuje relevantní obsah. Neodbornou manipulací s nadpisy a zejména s titulky stránek lze docílit zhoršení pozic ve vyhledávání.

Příklad špatně soustředěná práce
Představte si, že máte ve svém obchodě nepřehledné regály s neuspořádaným zbožím. Místo toho, abyste udělali pořádek, začnete vymýšlet dlouhatánské popisky s výčtem všeho možného co prodáváte a lepit tyto popisky na regály. Zákazník je číst stejně nebude a možná ho ještě více zmatou.

Off-page SEO vyřeším registrací do katalogů

Na registraci stránek do bezplatných katalagů není nic špatného, rozhodně si ale od toho nelze slibovat získání kvalitních odkazů. Schválně, pokud na internetu něco hledáte...hledáte nejprve seznam firem a stránek, nebo rovnou produkt / informaci, který / kterou potřebujete?

Pozor na internetové katalogy
Představte si, že místo toho, abyste postavili cestičku do svého obchůdku s hračkami přímo z dětského hřiště, tak zaplatíte člověku, který má krámek s cestičkami do jiných obchodů. A navíc k němu nikdo nechodí.

Off-page SEO vyřeším koupí tzv. PR článků

Články jsou skutečně výborným způsobem tvorby odkazů. Ale i zde číhá mnoho nástrah. Mělo by se totiž jednat o článek na webu, který je navštěvován a čten lidmi, kteří jsou Vašimi (byť potencionálními) zákazníky.

Lidé jsou dnes slepí k letákům
Představte si, že se rozhodnete dát lidem vědět o svém obchodu prostřednictvím plakátu. Ale místo vylepení plakátu na náměstí, zaplatíte Jardovi Koumákovi, který Vaše plakáty vylepí na kůlnu na své zahradě, kde si je nikdo nikdy nepřečte.