Pay per click (PPC)

Firma TRITON IT Vám nabízí vytvoření a správu PPC kampaní.

Co je to PPC?

Pay Per Click (zkráceně PPC) kampaně slouží k propagaci vybraných stránek / produktů / služeb v internetových vyhledávačích, v obsahových sítích tématických webů, nebo na sociálních sítích.

K čemu je to dobré?

PPC kampaně představují velmi účinný způsob jak nasměrovat vybrané produkty a služby vybrané cílové skupině zákazníků. Dobře nastavená kampaň je pak charakterizována vysokou mírou konverzí (podíl objednávek / nákupů vztažený na počet získaných návštěvníků).

Jak to funguje?

V případě vyhledávačů umožňují PPC kampaně zobrazit nabídku určitého produktu či služby (tzv. placené výsledky vyhledávání), pokud určitý uživatel zadá do vyhledávače určitá klíčová slova. V obsahových a sociálních sítích je pak nabídka produktu automaticky zobrazována vybrané cílové skupině uživatelů. Ve všech případech zadavatel reklamy platí za každý klik na inzerovanou nabídku (odkaz).

Co je to úspěšná kampaň?

Úspěšná PPC kampaň dlouhodobě přináší majiteli inzerovaných produktů či služeb tržby. Vytvoření úspěšné kampaně není jednorázovou záležitostí, ale jedná se o proces, který může trvat řádově měsíce. Klíčovým a měřitelným ukazatelem kvality kampaně je proto tzv. skóre kvality.

Co je to skóre kvality?

Jedná se o funkci několika faktorů, které mají zásadní vliv na cenu a úspěšnost kampaně. Počet a význam těchto faktorů závisí na inzertní síti (Google Adwords, Seznam SKlik, Facebook...). Za klíčové můžeme považovat následující aspekty: CTR, kvalita cílové stránky, relevance.

  • CTR; Jedná se o míru prokliku uživatelů na reklamu vztaženou na celkový počet oslovených uživatelů.
  • Kvalita cílové stránky; hodnota získávaná vyhledávačem ze stránky, na kterou reklama směřuje (tzv. Landing page). Tato hodnota je silně ovlivněna kvalitou SEO dané webové stránky.
  • Relevance; souvisí s relevancí reklamního textu, který se u inzerátu zobrazuje.

Peníze - Komu? Kolik? Za co?

Marketingové agentuře se zpravidla platí jednorázový poplatek za založení kampaně a paušální poplatek za správu kampaně. Provozovateli internerového vyhledávače respektive obsahové či sociální sítě se paušálně platí za kredit na prokliky, který ve většině případů představuje největší náklad na PPC reklamu.

Čím je určena cena za proklik

Na cenu za proklik mají zásadní vliv dva ukazatele: velikost nabídky za klíčové slovo a skóre kvality dané kampaně. První ukazatel je určen poptávkou po daném klíčovém slově (kolik je konkurence ochotna zaplatit za kliknutí), druhý pak slouží k cenovému zvýhodnění optimalizovaných kampaní.

Proč je nutné kampaň spravovat?

Pokud je kampaň spravována odborníky, je neustále optimalizována tak, aby nedocházelo ke zbytečnému mrhání prostředky na nenakupující publikum (kliknou, ale nic si nekoupí). Zároveň je v důsledku optimalizace a zvyšování skóre kvality snižována cena za proklik.